Belopp och procentsatser för 2021

Arbetsgivaravgifter, traktamenten, moms och särskild löneskatt?

Det är många belopp och procentsatser att hålla koll på inför varje nytt inkomstår. Vi har hjälper dig med att hålla dig uppdaterad om aktuella siffror för inkomståret 2021.