Ersättning till företag som drabbas av nedstängning

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under den tillfälliga nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Läs mer om regeringen förslag och vad det innebär.

Läs mer om stödet på regeringens webbsida