Deklarationer

Företag är skyldiga att skicka in en årlig deklaration och när deklarationen ska lämnas in beror på vilken företagsform och räkenskapsår företaget har.

Att deklarera kan kännas krångligt och det kan vara svårt att ha koll på vilka regler som gäller för avdrag och skattelättnader. Med vår hjälp får ni en korrekt gjord deklaration som skickas till Skatteverket i rätt tid.

Företagets deklaration ska innehålla hur mycket som företaget tjänat under året och hur mycket skatt företaget ska betala. När uppgifterna skickats in fastställer Skatteverket företagets slutgiltiga skatt.

Enskild firma


Den enklaste företagsformen heter enskild firma och drivs av en enda person. Enskild firma inte en juridisk person utan använder den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning och inte ett organisationsnummer.

Enskild firma  ska deklarera vid samma tillfälle som en privatperson under Inkomstdeklaration 1.

Aktiebolag och Ekonomiska föreningar


Aktiebolag är den vanligaste företagsformen och bildas av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer och deklarerar bolagen under Inkomstdeklaration 2.

Stiftelser, Ideella föreningar och Handelsbolag


För stiftelser och ideella föreningar samt handelsbolag som också är juridiska personer gäller Inkomstdeklaration 3 respektive Inkomstdeklaration 4.

Vad ska företagets deklaration innehålla?


Företagets deklaration ska innehålla hur mycket som företaget tjänat under året och hur mycket skatt företaget ska betala. När uppgifterna skickats in fastställer Skatteverket företagets slutgiltiga skatt.

När ska deklarationen skickas in?


Senast den 3 maj 2021 ska inkomstdeklaration 1 vara inskickad för privatpersoner och enskilda firmor.

För juridiska personer som aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och handelsbolag som alla är juridiska personer beror deklarationsdatumet på företagets räkenskapsår.

Jag vill veta mer