Löneadministration

Vi kan hjälpa er att ta hand om er löneadministration. Med vår hjälp säkerställer ni att rätt lön betalas ut i rätt tid.

Med lönehantering hos oss kan vi ge er den service ni behöver. Vår lönehantering behandlas konfidentiellt enligt era önskemål och gällande lag.

Fördelar med lönehantering hos oss är att ni få anpassade lösningar efter era behov och tillgång till väl fungerande teknik utan egna systeminvesteringar. Rapportering och attest sker via internet. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar.

Vi hanterar alla delar i löneprocessen:

  • tid-, och frånvarorapportering
  • reseräkningar
  • utläggsredovisning
  • förmånsbilar
  • pensionsadministration
  • lönespecifikationer
  • bokföringsunderlag
  • skattedeklaration.

Kontakta oss